Kohde


Vastaajan nimi


Tehtävä


Edustamanne yritys


Amplitin projektinhallinta

Aikatauluttaminen
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Toiminnan oikea-aikaisuus
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Hankintojen laatu
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Hankintojen oikea-aikaisuus
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Ratkaisukyky haastetilanteissa
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Palaute projektinhallinnastamme


Yhteistyö kanssamme

Yhteistyö asentajiemme kanssa
 1 Ei toimi 2 On haastavaa 3 Toimii kohtalaisesti 4 Toimii hyvin 5 Toimii erinomaisesti

Asentajiemme osaamisen taso
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Yhteistyö kärkimiehemme kanssa
 1 Ei toimi 2 On haastavaa 3 Toimii kohtalaisesti 4 Toimii hyvin 5 Toimii erinomaisesti

Kärkimiehemme osaamisen taso
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Yhteistyö työnjohtomme kanssa
 1 Ei toimi 2 On haastavaa 3 Toimii kohtalaisesti 4 Toimii hyvin 5 Toimii erinomaisesti

Työnjohtomme osaamisen taso
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Palaute yhteistyöstä kanssamme


Tavoitteiden toteutuminen

Töiden loppuunsaattaminen
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Tavoitteiden toteutuminen
 1 Tavoitteet jäivät toteutumatta 2 Tavoitteisiin ei päästy täysin 3 Tavoitteisiin päästiin 4 Tavoitteet toteutuivat hyvin 5 Tavoitteet toteutuivat yli odotusten

Amplitin tuoma lisäarvo projektille
 1 Amplitin osallistuminen projektiin toi lisähaasteita 2 Amplit ei tuonut lisäarvoa 3 Sovitut asiat toteutuivat 4 Kohtalainen lisäarvo 5 Merkittävä lisäarvo

Palaute tavoitteiden toteuttamisestamme


Kokonaistyytyväisyys

Kokonaistyytyväisyys
 1 Huono 2 Heikko 3 Kohtalainen 4 Hyvä 5 Erittäin hyvä

Vapaa palaute Amplitille


Kiitos palautteestanne!