Kaisa_talo_2

Tavoitehintaurakassa muodostetaan nimensä mukaisesti tavoitehinta jollekin kokonaisuudelle esim. putki- tai sähköurakalle. Tavoitehinta voidaan muodostaa hyvin erilaisista lähtökohdista. Olemme olleet mukana kohteissa joihin tavoitehinta on muodostettu käytännössä pelkästään tilojen käyttötarkoitusten ja pinta-alojen perusteella. Toisaalta tavoitehinta voidaan muodostaa myös hyvin pitkälle vietyjen suunnitelmien perusteella. Olipa hinta muodostettu millä perusteella tahansa on tärkeää, että tilaajalla ja urakoitsijalla on sama käsitys mikä on tarjottu sisältö, sillä tavoitehinta asettaa kiintopisteen projektin taloudellisen onnistumisen arvioinnille.

Tavoitehinnan muodostamisen ja sopimuksen syntymisen jälkeen päästään käsiksi itse toteutukseen. Suunnittelemattomassa kohteessa ryhdytään luonnollisesti laatimaan suunnitelmia, joko urakoitsijan toimesta, tai siten, että urakoitsijan ammattitaito hyödynnetään suunnittelunohjauksessa. Valmiiksi suunnitellussa kohteessa urakoitsija voi lähteä suoraan etsimään sellaisia kustannustehokkaita toteutusmalleja, joilla tilaajan haluama lopputulos saavutetaan. Tässä vaiheessa ero perinteiseen kiinteähintaiseen urakkamalliin tulee selkeimmin esille.

Kiinteähintaisissa urakoissa kaikki muutokset olivatpa ne sitten lisäyksiä tai vähennyksiä käsitellään lisä- ja muutostyömenettelyn kautta ja näiden urakoiden sopimuksissa todetaan, ettei tällaisia muutoksia saa ryhtyä suorittamaan ennen kuin urakoitsija on tarjonnut ko. muutoksen ja tilaaja sen urakoitsijalta tilannut.

Tavoitehintaurakoissa menettely on aikataulun kannalta paljon helpompi. Tavoitehintamuutokset lasketaan ja laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti, eivätkä ne nosta palkkiota ellei niin erikseen sovita. Näin ollen muutosten toteuttamisesta sovitaan usein jo siinä vaiheessa kun on yhteisesti todettu muutos tarpeelliseksi vaikka ei lopullinen hinta ole vielä selvillä.

Tavoitehintaurakassa asiakas maksaa kiinteän palkkion ja kustannukset vain siitä mitä todellisuudessa toteutetaan!

Tavoitehintamallissa yhteistyö nouseekin useimmiten aivan uudelle tasolle. Tämä johtuu siitä, että tavoitehintamallissa sekä tilaaja, että urakoitsija hyötyvät taloudellisesti paremmista ratkaisuista. Toisaalta vielä toteutuksen aikanakin voidaan yhdessä miettiä minkälaista laatutasoa tai minkälaista toiminnallisuutta tilaaja kohteeseen haluaa.

Parhaimmillaan sekä taloudellinen hyöty, että parempi lopputulos yhdistyvät.

Esimerkki tavoitehintaurakasta

Tavoitehintaurakoissa on useimmiten sovittu, että saavutetut kustannussäästöt ja kustannusylitykset muuttuvissa kustannuksissa jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken. Olkoon tuo jako tässä esimerkissä 50%/50%.

Malliin sisältyy myös perinteisesti kattohinta, joka on usein muuttuvat kustannukset * 1.1 + palkkio. Kattohinnan ylittävät kustannukset urakoitsija maksaa täysimääräisesti.

Taloudellisen puolen selvittämiseksi on alla esimerkki tavoitehintaurakasta ja sen kolmesta eri tilanteesta, a) tavoitehinta alitetaan, b) tavoitehinta ylittyy ja c) kattohinta ylittyy.

Tavoitehinta muuttuvat kustannukset + palkkio = 850 000 € + 150 000 € = 1000 000 €.

Kattohinta = 1.1 * Muuttuvat kustannukset + palkkio = 1.1 * 850 000 + 150 000 = 1 085 000 €.

 

Esimerkki A.

Urakoitsija ja tilaaja tekevät hyvää yhteistyötä ja hyödyntävät mm. led – teknologian nopean kehittymisen. Kohteeseen saadaan uusimmat ja parhaimmat energiaa säästävät led- valaisimet. Nopea kehittyminen on tarkoittanut myös hintojen putoamista ja hankinnoissa saavutetaan merkittäviä säästöjä, joita ei olisi saatu jos olisi pitäydytty suunnitelluissa tyypeissä.

Loppukustannus = muuttuvat kustannukset + palkkio = 700 000 € + 150 000 € = 850 000 €.

Säästöä saavutettiin siis 150 000 € alkuperäiseen tavoitehintaan nähden. Sopimuksen mukaan säästö jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken 50%/50%, jolloin tilaaja maksaa kohteen toteutuksesta 1 000 000 €:n sijasta 925 000 €.

Koska kaikki tuotevalinnat oli tehty yhteistyössä niin, että tilaaja on ollut mukana valitsemassa myös niitä kenelle tarjouspyyntö lähetetään samoin kuin kenen tuotteet valitaan, on lopputulos myös tilaajalle mieleinen. Urakoitsijan asiantuntemuksella on pystytty hakemaan kattavasti potentiaaliset toimittajaehdokkaat.

 

Esimerkki B.

Tällä kertaa työn toteutuksessa ilmenee ongelmia, jotka nostavat kustannukset tavoitehintaa korkeammiksi. Hyvällä yhteistyöllä saavutetaan säästöjä osasta hankinnoista mutta kokonaiskustannukset karkaavat silti hieman.

Loppukustannus = muuttuvat kustannukset + palkkio = 930 000 + 150 000 € = 1 080 000 €.

Ylitystä tuli siis 80 000 € alkuperäiseen tavoitehintaan nähden. Sopimuksen mukaan ylitys jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken 50% / 50%, jolloin tilaaja maksaa kohteen toteutuksesta 1 000 000 €:n sijasta 1 040 000 €.

Hyvät puolet jotka on lueteltu kohdassa a) koskevat tätäkin tapausta.

Ikävää tietenkin oli tavoitehinnan ylitys, joka pienensi urakoitsijan palkkiota 40 000 €. Koska kaikki veloitettavat kustannukset perustuvat todellisiin syntyneisiin kustannuksiin koko tilaajakin saaneensa rahalle vastinetta vaikka kustannukset ylittyivätkin tilaajan osalta 40 000 €.

 

Esimerkki C.

Tämä on tilanne, johon joudutaan onneksi äärimmäisen harvoin. Itselläni ei ole tiedossa yhtään tapausta jossa projektin kustannukset olisivat karanneet niin pahasti käsistä, että kattohinta olisi ylittynyt. Tässä esimerkissä niin kuitenkin kävi.

Loppukustannus = muuttuvat kustannukset + palkkio = 1 000 000 + 150 000 € = 1 150 000 €.

Tavoitehinnan ollessa 1000 000 € ja kattohinnan ollessa 1 085 000 € voidaan todeta, että

tavoitehinta ylittyi 85 000 € ja kattohinta ylittyi 65 000€.

Sopimuksen mukaan ylityksen kustannukset jaettiin kattohintaan saakka 50%/50% tilaajan ja urakoitsijan kesken ja tämä ylittävältä osuudelta kustannusvastuu oli yksin urakoitsijalla.

Kattohinnan ollessa 1 085 000 €, oli tavoitehinnan ja kattohinnan välinen ero 85 000 josta tuli urakoitsijan ja tilaajan vastattavaksi molemmille 42.500€.

Kattohinnan ylittävä 65 000€ jäi yksin urakoitsijan vastattavaksi.

Näin ollen Tilaajan maksettavaksi jäi Tavoitehinta + 50% Tavoitehinnan ylityksestä kattohintaan asti + palkkio = 850 000 + 42 500 + 150 000 € = 1 042 500 €.

Koska kustannukset olivat kuitenkin 1 150 000 €, joista siis Tilaaja maksoi tuon 1 042 500 €, jäi maksumieheksi urakoitsija, jonka todelliseksi palkkioksi muodostui : alkuperäinen palkkio – kustannusylitysten urakoitsijan osuus = 150 000 – 42 500 – 65 000   = 42 500 €.

 

Edelliset esimerkit vaativat syventymistä, jotta niihin sisältyvä mekanismi ”aukeaa”. Oleellista tässä mallissa on se, että tilaaja ja urakoitsija ovat ”samassa veneessä”. Säästöt ja ylitykset jaetaan osapuolten kesken ja kaikki päätökset tehdään yhteistyössä. Molemmilla osapuolilla on siis todellinen motivaatio tehdä hyvää yhteistyötä. Toteutuksen aikaiset ”normaalit” muutokset eivät nosta urakoitsijan palkkiota ja ne voidaan toteuttaa joustavasti ilman rakentamista hidastavia lisä- ja muutostyökäsittelyjä.

 

Yhteenveto

Kaikissa tapauksissa a, b ja c tilaaja sai haluamansa lopputuloksen.

Tapauksessa a) Lopputulos maksoi tilaajalle 1 000 000 €:n sijasta 925 000 €, samalla urakoitsija nosti katteensa 150 000 €:sta 225 000 €:oon.

Tapauksessa b) Lopputulos maksoi tilaajalle 1 000 000 €:n sijasta 1 040 000 €:, samalla urakoitsijan kate laski 150 000 €:sta 110 000 €:oon.

Tapauksessa c) Lopputulos maksoi tilaajalle 1 000 000 €:n sijasta 1 042 500 €, samalla urakoitsijan kate laski 150 000 €:sta 42 500 €:oon.

 

Meidän mielestämme tavoitehintaurakkamalli nostaa selkeästi laadun tärkeysjärjestyksessä korkeammalle kuin muut urakkamallit ja toivomme tavoitehintaurakoinnin osuuden kasvavan jatkossa huomattavasti nykyisestä. Olemme halukkaita esittelemään mallia asiakkaillemme.