Tuloksia tahtituotannolla


Uudessa Rakennuslehden julkaisussa haastateltiin eri urakoitsijoita tahtituotannosta. Vaikka tahtituotannossa on vielä paljon harjoiteltavaa ja opittavaa, valitsisi Amplitin projektiorganisaatio silti aina sen. Tahtituotanto kannustaa erityisesti eri urakoitsijoiden väliseen aitoon yhteistyöhön, joka on ehdoton edellytys, mikäli hankkeen rakentamisessa halutaan onnistua. Kun töistä keskustellaan yhdessä säännöllisesti ja tahtialueet ovat sopivan kokoisia, pystyy työt suunnittelemaan tarkemmin – tämä huomattiin myös Lippulaivan työmaalla, jossa asentajien keskituntiansiota on onnistuttu tahtituotannon avulla nostamaan 30%.

Puskureita ja pelivaroja ei ole alkuun helppoa poistaa, sillä se vaatii urakoitsijoiden keskinäistä luottamusta. Tämä kampitetaan mm. sillä, että viikkorutiineihin kuuluu selkeät yhteiset palaverit, joissa käydään läpi ennalta sovitut asiat. Tämän positiiviset seuraukset näkyivät myös Uuden Lastensairaalan rakentamisessa, joka valmistui kaksi kuukautta etuajassa. Työt tahditettiin rakennuksen käyttöönottoon ja kun myös sähköurakoitsija otettiin heti alkuun keskustelemaan suunnitteluratkaisuista, löydettiin ne tavat, jotka mahdollistivat töiden kannalta tuottavampien työskentelytapojen löytämisen.

Kaikissa tahtituotantotyömaissa on opittu valtavasti tekemällä, ja iso haaste onkin se, kuinka opit siirretään seuraaville työmailla. Projektiorganisaatiot ja osapuolet vaihtuvat, jolloin luottamuksen rakentaminen alkaa aina alusta, sekä löydetyt hyvät työtavat jäävät tahtomattakin projektiin osallistuvien saloiksi. Vaikka seuraavaa hanketta ei toteutettaisikaan tahtituotantona, riittäisi varmasti näille työmaille hyviä oppeja silti jaettavaksi. Näiden oppien soveltaminen urakkamallista huolimatta vaatii kuitenkin aina avoimen kommunikaation koko projektiorganisaation välillä ja aliurakoitsijoiden mukaan ottamisen jo suunnitteluvaiheeseen. On vaikea hyödyntää aliurakoitsijaa täyteen potentiaaliin, jos heidän näkemyksiään ei muisteta kuunnella.

Rakennuslehden juttu luettavissa kokonaisuudessaan tästä.