Dima Chirkov vuoden 2023 työpaikkaohjaaja


Stadin AO:n vuoden 2023 työelämäpalkinnot jaettiin viidelle ansioituneelle henkilölle tai organisaatiolle, jotka ovat kehittäneet ammatillisen koulutuksen ja työelämän sujuvaa yhteistyötä. Kaikkien palkittujen toiminnassa on korostunut positiivinen asenne ohjaukseen ja oppimiseen sekä kehittämismyönteinen ja innovatiivinen yhteistyö. Vuoden työpaikkaohjaajana palkittiin Amplit Oy:n  Dima Chirkov. Dima on erityisesti tukenut vieraskielisten opiskelijoiden oppimista työpaikalla. 

Dima palkittiin toiminnastaan Suomi2-opiskelijoiden työpaikkaohjaajana. Opiskelijoiden suomen kielen taidoissa on usein haasteita, ja joiltakin se puuttuu kokonaan. Työpaikkaohjaajana Dima ei keskity vain opiskelijoiden työn oppimiseen, vaan pyrkii toiminnallaan mahdollistamaan myös suomen kielen osaamisen kehittymisen. Dima painottaa opiskelijoille, kuinka tärkeää on osata suomen kielen perusteet, sillä asentajan ammatissa lähes kaikki viestintä tapahtuu suomen kielellä. Kielen osaaminen helpottaa paitsi työstä suoriutumista myös työyhteisöön sulautumista.

Diman toimintaa on ohjannut jo useiden vuosien ajan halu parantaa ja kehittää jatkuvasti omia taitojaan ja osaamistaan. Hän korostaa ohjaajan kykyä arvioida kriittisesti omaa työtään, ja näkee motivaation ja sitoutumisen tärkeinä osina ohjaajan roolia. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat myös etu.

Diman lähestymistapa oppilaiden kohtaamiseen on yksilöllinen, pyrkien löytämään jokaiselle opiskelijalle toimivat toimintatavat ja sopivat työtehtävät. Tehtävät käynnistetään perehdyttämisellä ja edetään siitä helpommista työtehtävistä haastavampiin. Opiskelijan kehittymistä seurataan jatkuvasti, ja työtehtäviä muokataan sen mukaisesti. Dima pitää pidempiä harjoittelujaksoja tai mahdollisuutta jatkaa toista harjoittelujaksoa samalla työmaalla tehokkaimpana vaihtoehtona. Tällöin harjoittelujaksolle voitaisiin sisällyttää monipuolisia ja nousujohteisia työtehtäviä.

” Kiitos Amplitille joka on mahdollistanut kaiken tämän, tarjoamalla mahdollisuuden oppia ja kehittää omaa tekemistäni!”  – Dima