PALVELUT

INTEGROITU PROJEKTITUOTANTO

Amplit tarjoaa taloteknisiä ratkaisuja pääkaupunkiseudulla. Meiltä saat niin isot kuin pienurakat sekä urakan jälkeiset huolto- ja ylläpitotyöt. Erilaisten urakkamuotojen hallitseminen ja vaativammat rakentamisen osa-alueet, kuten sairaala- ja korkearakentaminen, ovat meidän erikoisosaamistamme. Me pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja tarjoamaan yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka vievät meidät kohti huippusuorituksia.

Vaativan talotekniikan ammattilainen

Erilaisten yhteistoiminnallisten sopimusmallien jatkuvasti kasvanut määrä toiminnassamme ja kyvykkyytemme suoriutua niistä, on osoitus Amplitin kyvystä kasvaa ja kehittyä jatkuvasti. Jatkuva kehitys onkin merkittävässä roolissa yrityksemme arvoissa. Vahva osaaminen tiimityöskentelyssä ja projektien johtamisessa, mahdollistaa sujuvan yhteistyön eri sidosryhmien välillä. Olemme edelläkävijöitä innovaatioiden käyttöönotossa ja toimimme tehokkaasti esimerkiksi allianssien puitteissa.

Kykymme hyödyntää tahtituotantoa, seurata ja reagoida aikataulumuutoksiin riittävän ajoissa sekä kykymme kommunikoida hankkeen eri osapuolien kanssa mahdollistaa projektien sujuvan etenemisen. Hyödynnämme edistynyttä työmaan reaaliaikaista tilannekuvaohjelmistoa projekteissamme, mikä tehostaa toimintaamme ja parantaa lopputulosta. Erikoisosaaminen keskijännitejärjestelmissä antaa meille kilpailuetua ja mahdollistaa monimutkaistenkin projektien toteuttamisen.

Miksi Amplit?

Tarjoamme toteutuskonsepteja, jotka optimoivat kustannukset ja mahdollistavat sijoitetun pääoman tuoton. Panostamme tietomallinnukseen, viestintään ja vuorovaikutukseen varmistaaksemme asiakkaan tyytyväisyyden. Yrityksenä olemme riittävän pieni ollaksemme ketterä ja muuntautumiskykyinen, mutta riittävän suuri ja osaava toteuttaaksemme suuret ja vaativatkin hankkeet. Yhteistoiminnallisten hankkeiden liiketoimintayksikkömme koostuu alan rautaisista osaajista ja rohkeista innovaattoreista. Meistä saat luotettavan kumppanin hankkeeseesi. Tutustu referenssikohteisiimme ja ota yhteyttä!

 

Ota yhteyttä

 

Tomi Alanen

Liiketoimintajohtaja, IPT

[email protected]

050 368 0737

IPT-hankkeissamme sitoudumme neljään lupaukseen

INTEGROIDUMME

Toimimme saumattomasti osana kokonaisuutta, varmistaen yhteisten tavoitteiden saavuttamisen.

HAASTAMME ITSEMME JA KUMPPANIMME

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja rohkaisemme myös kumppaneitamme innovatiivisiin ratkaisuihin.

OLEMME AVOIMIA

Rakennamme luottamuksellisia suhteita sidosryhmiimme, jotta voimme ylläpitää avointa viestintää yllä koko projektin ajan – ja tuoda esiin ne hankalatkin asiat.

HUOLEHDIMME PROJEKTISTA LOPPUUN ASTI

Sitoudumme varmistamaan, että projektit viedään päätökseen laadukkaasti ja asiakkaan tarpeet huomioiden.

AJANKOHTAISTA

Referenssikohteitamme

 

PALVELUT

Muut palvelumme