Kulttuuritalo

Amplitin urakka

Sähköurakka

Pääurakoitsija

Rakennus Oy Antti J. Ahola

Rakennusaika

10/2011 – 2/2013

Suojellun kohteen sähköurakointi

Kulttuuritalo on museoviraston suojelema rakennus, joten sen saneeraustöissä on noudatettu erityistä varovaisuutta. Osa rakennuksesta oli projektin aikana suojattuna. Museovirasto ja Alvar Aalto Säätiö olivat kiinteästi mukana projektin toteutuksessa. Esimerkkinä suojellun kohteen haasteista toimii se, että kaikki ovet piti käydä erikseen läpi arkkitehdin kanssa ja miettiä yhdessä, miten sähkölukkojen asennus tehdään kunkin oven tapauksessa. Lähes kaikista asennuksista oli ensin tehtävä katselmus ja malliasennus, jotka hyväksytettiin arkkitehdillä ennen varsinaisen työn aloittamista.

Valaisimet näyttelevät suurta roolia Kulttuuritalossa. Hienot alkuperäiset valaisimet on suunniteltu varta vasten Kulttuuritaloon ja näin ollen ovat ainutlaatuisia. Suurin osa rakennuksen valaisimista on saneerauksen yhteydessä irrotettu ja lähetetty kunnostukseen ja sen jälkeen asennettu takaisin paikoilleen.

REFERENSSIT

Toteuttamamme urakat