Töölön kirjasto

Urakka

Sähkö

Urakkamuoto

Kiinteähinta

Tilaaja

HKR Rakennuttaja

Rakennusaika

11/2014 - 05/2016