Amplit mukana Sitran IHAN-ohjelmassa


Keväällä aukesi haut Suomen Itsenäisyysrahaston luotsaamaan pilottiohjelmaan nimeltä IHAN. Konsepti kuulosti mielenkiintoiselta ja koska liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on yksi Amplitin keskeisistä strategioista, haimme ohjelmaan mukaan.

Ohjelman tavoitteena on Sitran mukaan ”testata reilun datatalouden työkaluja käytännössä ja kehittää dataan pohjautuvia liiketoimintamalleja yhdessä osallistujayritysten ja toteutuskumppanien kanssa. Ohjelman jälkeen konsepti on tarkoitus tuotteistaa ja levittää se sekä kansalliseen että Euroopan-laajuiseen käyttöön.” Meille tärkeätä konseptissa oli uuden liiketoiminnan kehittämisen lisäksi juurikin reilu datatalous. On äärimmäisen mielenkiintoista seurata, mihin yritysohjelma meidät vie, ja kuinka pitkälle talotekniikka-alalla päästään dataa hyödyntämällä.

Amplit onkin yksi mukana olevista 22:sta suomalaisesta pk-yrityksestä. Valitut yritykset edustavat monipuolisesti eri toimialoja ja toimivat muun muassa ekologisen designin, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen, rekrytoinnin, siivouspalveluiden, talotekniikan ja terveysteknologian aloilla.

 

Lisätietoa ohjelmasta:

Sitran julkaisu