EPBD-direktiivi ja sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri


EPBD-direktiivi (Energy Performance of Buildings Directive) on Euroopan unionin lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Direktiivi sisältää vaatimuksia uusille ja peruskorjattaville rakennuksille sähköajoneuvojen latausvalmiuksien osalta.

Uusissa asuinrakennuksissa sekä suurissa peruskorjauksissa, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, tulee olla valmius sähköajoneuvojen latauspisteiden asennukseen. Tämä tarkoittaa, että latausasemien infrastruktuuri, kuten kaapelointi, on oltava valmiina. Ei-asuinrakennuksissa, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, on vuoden 2024 loppuun mennessä oltava vähintään yksi latausasema asennettuna.

Direktiivi suosittelee älykkäiden latausjärjestelmien käyttöönottoa. Nämä järjestelmät mahdollistavat latauksen hallinnan ja optimoinnin rakennuksen muun energiankulutuksen kanssa. Tämä voi sisältää esimerkiksi dynaamisen kuormanhallinnan, joka varmistaa tehokkaan ja turvallisen energiankäytön.

Suomessa Traficom valvoo EPBD-direktiivin noudattamista. Parantuneet latausmahdollisuudet lisäävät rakennusten, kuten toimistotilojen, houkuttelevuutta.

Amplitin asiantuntijoiden avulla voitte toteuttaa kohteenne latausjärjestelmät vaatimusten ja direktiivien mukaisesti, huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet. Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan latausjärjestelmiä, jotka täyttävät nykyiset ja tulevat vaatimukset, varmistaen samalla, että latausjärjestelmänne on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen.

Lue lisää sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuriin liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä täältä.