Kanniston koulun laajennus- ja muutostyöt


Vuonna 2011 valmistunut Kanniston koulu on noin 410 oppilaan lähikoulu Kivistön suuralueella. Koulu laajennetaan vastaamaan Kivistön alueen perusopetusikäisten lasten määrän kasvuun ja muutetaan 1.–9.-luokkien yhtenäiskouluksi. Laajennuksessa toteutetaan tilat yhteensä 580 oppilaalle. Luokkahuoneiden lisäksi kouluun tulee myös lisää yhteistoimintatiloja, joissa toimivat tulevaisuudessa mm. musiikkiopisto ja kuvataidekoulu.

Kokoluokaltaan 5410 brm2 laajennusosaan toteutetaan opetustilat 3-kerrokseen. Koulun nuoriso­tilat muutetaan vammais­opetuksen opetus­tiloiksi kolmelle ryhmälle. Nykyinen kuumennuskeittiö poistuu käytöstä, ja sen tilalle tehdään kotitalouden opetustilat. Uusi valmistuskeittiö tehdään laajennusosaan. Myös nykyistä rakennusta uudistetaan hieman, kun savunpoistojärjestelmää ja sen johtoteitä päivitetään sekä koko vesikatolle rakennetaan johtotiet aurinkosähköjärjestelmän asennuksille. Amplit toteuttaa kohteen sähköurakan.

Kanniston koulun oppilaat pääsevät nauttimaan uusista tiloistaan pian, sillä laajennusosan arvioidaan olevan valmis keväällä 2025 ja nykyisessä koulussa tehtävät muutostyöt syksyllä 2025. Tilaaja YIT Business Premises Oy.

Havainnekuva: Valobello Illustration