Kontulan metroaseman perusparannus


Vuonna 1986 avattu Kontulan metroasema saa kaivatun perusparannuksen. Viimeisin kunnostus tehtiin vuonna 2008, jolloin uusittiin aseman itäinen sisäänkäynti. Nyt alkavassa saneerauksessa  toteutetaan metroaseman laituritason perusparannus, jossa rakennusteknisten töiden lisäksi mm. uusitaan valaistus, asennetaan koko laituritason kattava sähköinen huurteenpoisto sekä uusitaan telejärjestelmiä perusparannukseen.

Kaikki läntisen sisäänkäynnin rakenteet puretaan ja rakennetaan uudelleen, samalla sisäänkäynnin yhteyteen asennetaan hissi. Itäiseen lippuhalliin uusitaan liukuportaat ja keskimmäiseen sisäänkäyntiin tehdään korjaus- ja kunnostustöitä. Amplit vastaa sähköurakan toteuttamisesta. Tilaajana toimii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos.

Hankkeessa korostetaan materiaalivalintojen ja talotekniikan saneerauksen merkitystä energiansäästössä ja kiinteistön ylläpidossa. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä koko saneerauksen elinkaaren ajalta. Parannustyöllä pyritään parantamaan metroaseman toimivuutta ja viihtyisyyttä, mikä vaikuttaa positiivisesti koko Kontulan alueen kehittämiseen. Viime vuoden aikana asemalla vieraili keskimäärin 15 400 matkustajaa päivässä, ja tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan kasvavan alueen kehityksen myötä.

Saneeraustyöt vaikuttavat metron liikennöintiin, ja Kontulan aseman metroliikenne katkaistaan välillä 24.6–4.8.2024. Tämän jälkeen liikennöinti tapahtuu yhdellä raiteella 1.9.2024 saakka. Liikennekatkon aikana urakkaa toteutetaan kaksivuoro- ja kolmivuorotyönä. Perusparannuksen odotetaan valmistuvan elokuussa 2025.