RAIN2-hanke on saatu päätökseen


Vuonna 2019 startannut Lean Construction Institute (LCI) Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke RAIN2 on saatu onnistuneesti päätökseen. Saimme olla osana tätä mielenkiintoista hanketta yhdessä yhdeksän muun rakennusalan organisaation kanssa. Amplitin lisäksi yhteishankkeessa olivat mukana: Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, Pöyry Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy sekä NRC Finland Oy. Hankkeen koordinoinnista vastasi Vison Oy.  RAIN2-hanke on jatkoa vuonna 2016 alkaneelle RAIN eli Rakentamisen integraatiokyvykkyys -kehityshankkeen ensimmäiselle vaiheelle. RAIN2-hankkeen yhtenä tavoitteena  on ollut varmistaa muutoksen eteneminen, laajentaminen sekä jatkuva parantaminen.  Hankkeen sisältö jaettiin kolmen pääteeman alle, integraatio, virtautus sekä lean-johtaminen, joihin liittyen  järjestettiin teematyöpajapäiviä ja käynnistettiin pilottiprojekteja.  Amplit oli mukana kahdessa pilottikohteessa, Espoon Lippulaiva sekä Espoonlahden metroasema.

RAIN2-hankkeen yhdistävänä tekijänä on ollut halu edistää kulttuuria, jossa yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen, ja tavoitellaan parasta koko yhteisen projektin kannalta. Integroidussa toteutusmallissa korostetaan osapuolten yhteistä vastuuta sekä riskien ja hyötyjen jakamista. Tuotannon virtautus ja tahtituotanto ovat lähtöisin Lean-ajattelusta ja sen keskeisestä tavoitteesta – hukan vähentämisestä. Tuotannon virtautuksen tavoitteena on sujuvoittaa tuotantoprosesseja siten, että kaikki tahtituotannon sisältämät työsuoritukset noudattavat yhtenäistä tuotantonopeutta eli tahtia. Tahtituotannolla ja töiden virtauksella rakennustyöt etenevät paitsi tehokkaammin myös entistä laadukkaammin. Kun työt on pilkottu pienenpiin osiin ja vuorovaikutus pidetään päivittäistasolla, voidaan muutoksiin reagoida nopeasti ja vältytään turhilta virheiltä – vähennetään hukkaa.

RAIN2-hankkeen tuloksista ja aineistoista on koottu loppudokumentaatio, joka sisältää hankeen keskeisten teemojen sekä 13 pilottiprojektin esittelyn. Lue lisää RAIN2 hankkeen tuloksista täältä: https://lci.fi/blog/rain2-loppuraportti/