Amplit mukana rakennusalan kehityshankkeissa


Amplit on ottanut entistä aktiivisemman roolin rakennusalan kehittäjien joukossa ottamalla osaa rakennusalan yhteisiin RAIN2- ja Building 2030- kehityshankkeisiin.

Amplit on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa talotekniikkayritys, joka osallistuu näihin kehityshankkeisiin. RAIN2- hanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, jossa on Amplitin lisäksi mukana AFRY (ent. Pöyry Finland Oy), Consti yhtiöt Oyj, Fira, Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy ja NRC Finland Oy. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja kehittää integrointia tukevia toimintamalleja kolmen pääteeman avulla. Teemat ovat integraation edellytysten luominen ja esteiden poistaminen, yhteistoiminnan johtaminen käytännön Lean-johtamisen avulla sekä siirtyminen resurssien käytön kulttuurista arvontuoton kulttuuriin. Hankkeessa yhteistyötahojen edustajat kokoontuvat työpajoihin, käynnistävät pilottihankkeita ja tekevät opintomatkoja aiheiden kannalta kiinnostaviin kohteisiin ja yrityksiin. Hankkeen keskiössä on hyvien toimintamallien jakaminen sekä yhdessä oppiminen ja kehittäminen koko rakennusalan eteenpäin viemiseksi.

Building 2030-hankkeessa luodaan visio Suomen rakennusalalle vuodelle 2030 ja edistetään tavoitteen toteutumista. Aalto-yliopiston kokoaman hankkeen tarkoituksena on varmistaa rakennusalan kestävä liiketoiminta ja varautua rakennusalaakin koskeviin tulevaisuuden muutoksiin, kuten digitalisaatioon, ilmastonmuutokseen ja kaupungistumiseen. Hankkeessa pyritään löytämään parhaita käytäntöjä kansainvälisestä rakentamisesta ja muilta liiketoiminnan aloilta. Hankkeessa on Amplitin lisäksi mukana A-insinöörit, Fira, Granlund, Haahtela, Lujatalo, Parma, Pohjola Rakennus, Ramboll, Rakennusliike U. Lipsanen, Raqmirent, Skanska, SRV, Strak, Tocoman, Trimble ja YIT.