Talotekniikkaurakoinnin systemaattinen prosessinhallinta takaa onnistuneen projektin


Hyvin tehtyjen perustusten päälle on helppo rakentaa

Mielestämme urakan onnistuneen läpiviennin kannalta merkittävää on, kuinka aikaisessa vaiheessa urakoitsija otetaan mukaan projektiin. Talotekniikkaurakoitsijan näkemysten huomioiminen jo projektin suunnitteluvaiheessa takaa sen, että pystymme tarjoamaan tilaajalle parhaimman mahdollisen urakan aikatauluineen, resursseineen, laadullisine ratkaisuineen ja kustannustehokkaine teknisine ratkaisuineen parhaimpaan mahdolliseen hintaan. Hankkeen kaikkien osapuolien integraatio heti alkuvaiheessa tuo lisäarvoa koko rakennushankkeelle palvellen loppukäyttäjän lisäksi rakennusprosessia. Suunnitelmien, suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittaminen tapahtuu parhaiten silloin, kun hankkeen kaikki osapuolet toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään.

Asiakkaille lupaamme vastata tarjouspyyntöihin oikealla hinnalla annettujen lähtötietojen ja toteutusmallien perusteella. Tarvittaessa tarjoamme asiakkaita hyödyttäviä vaihtoehtoratkaisuja. Tarjouksemme ovat aina kestävällä pohjalla, mikä tarkoittaa sitä, että me suoriudumme antamastamme tarjouksesta sovitusti.

Neuvotteluvaiheessa olemme jo valinneet kohteelle sopivan projektiorganisaation, jonka asiantunteva näkemys on huomioitu tarjousta laadittaessa. Neuvotteluiden tärkein tavoite on luoda yhteisymmärrys siitä, miten hanke toteutetaan menestyksekkäästi.

 

Onnistunut projekti on prosessin hallittua johtamista

Projektin aikana tärkeimmät työkalumme onnistumiseen löytyvät laatujärjestelmästämme. Sen avulla takaamme tarkan kustannusten, aikataulun ja laadun hallinnan. Meille on tärkeää, että olemme yhteistyökumppanina luotettava ja läpinäkyvä. Toimintamme on johdonmukaista ja perusteltua, mikä näkyy esimerkiksi aktiivisena osallistumisena yhteisiin hankepalavereihin sekä avoimena ja ajantasaisena raportointina työmaan tilanteesta ja hankemuutoksista.

Vaikka projektin aikainen työ on tärkeää, niin väitämme kuitenkin, että yhtä tärkeää on myös projektin hallittu päättäminen. Kohteiden luovutus on hektistä aikaa, etenkin jos sitä ei ole huolellisesti suunniteltu. Mielestämme luovutus tulee suunnitella jo aloitusvaiheessa, jotta projekti valmistuu aikataulussa ja virheitä ei turhan kiireen vuoksi tapahdu.

Tavoitteenamme on virheetön luovutus, johon pyrimme huolellisella oman työn tarkastuksella. Valmistaudumme taloudelliseen loppuselvitykseen huolellisesti. Loppuselvitys tehdään systemaattisesti, selkeästi ja aina yhdessä asiakkaan kanssa. Me olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaalle tarjotun palvelun laadusta ja siksi jokaisesta kohteesta pyydetään asiakaspalaute.

 

Vastuu ei lopu luovutukseen

Kiinteistön omistajalle ja käyttäjille rakennuksen elämä alkaa vasta kohteen luovutuksesta. Sen takia vastuu tekemästämme työstä ei lopu luovutukseen. Asiakkaamme eivät myöskään jää yksin, vaan lupaamme selkeät kontaktit takuuajalle sekä takuuhuoltojen ajantasaisuuden.

Myös kiinteistön talotekniikka vaatii säännöllistä huoltoa. Huolto ja kunnossapito -osastoltamme onnistuu kaikki rakennuksen talotekniikkaan kuuluvat työt, koko rakennuksen elinkaaren ajan. Me hoidamme ripeällä aikataululla huollot, korjaukset ja muutokset sekä erilaiset asiantuntijapalvelut, kuten lämpökuvaukset, mittaukset ja säätötyöt. Me olemme mielellämme pitkäaikainen kumppani, emmekä jätä asiakasta pulaan. Tilaamalla ylläpidon kohteen rakentaneelta saat tekijät, jotka tuntevat kohteen entuudestaan.